Midi modul

Øystein Smith requested to merge MIDI_modul into master

Nå har jeg fullført første utkast for komplett MIDI modul til tesla. I første runde er det hovedsaklig skjemareview som vi burde gå igjennom (selv om jeg har gjort utlegg og ruting også) Trenger også tilbakemelding på synth modulene. Beholdt konnektoren som @daniel-archived ? hadde valgt til de. Ønsker vi debugconnectoren eller mikrokontrolleren på siden som vender bort fra moderkortet?

Merge request reports