Explore GitLab

Discover projects, groups and snippets. Share your projects with others


  • Prosjekt for å lage en trebeint plattformrobot. Prosjektet ble opprinnelig gjennomført i forbindelse med faget TFE4205 etter oppdrag fra Omega Verksted. Den opprinnelig gruppen for prosjektet var PA, Petter, Johannes og Einhardt.

    Updated
    Updated