Skip to content

Explore projects

  • Prosjekt for å lage en trebeint plattformrobot. Prosjektet ble opprinnelig gjennomført i forbindelse med faget TFE4205 etter oppdrag fra Omega Verksted. Den opprinnelig gruppen for prosjektet var PA, Petter, Johannes og Einhardt.

    Updated
    Updated