Skip to content
Trebeint Robot

Trebeint Robot

Prosjekt for å lage en trebeint plattformrobot. Prosjektet ble opprinnelig gjennomført i forbindelse med faget TFE4205 etter oppdrag fra Omega Verksted. Den opprinnelig gruppen for prosjektet var PA, Petter, Johannes og Einhardt.