Flyttet pot og sw 2mm og 1mm opp

1 job for bakplan