Commit d99f4e72 authored by Øystein Smith's avatar Øystein Smith
Browse files

Lekt litt med outjobs

Oppdatert spec for TK510_Signalbakplan
parent 61a2e8ce
6 Kortkantconnectorer til "signal"kretskort
- 2 til overs
- Generiske, skal kunne plugge et kort i hvilken slot man vil
- Ikke sikkerhet mot å plugge i flere av samme kort
Signaler i connector
- 1 Bus som går til alle, med mulighet for pull up og down på alle eller noen av linjene
- Kort innsatt
- LED signaler til frontpanel
- Bryter/div signaler til frontpanel
- 2 kontakter til div signaler til andre steder i kassa
- Spenninger og jord
3 Kortkantconnectorer til strømforsyninger
- 1 til overs
Signaler i connector
- AC in
- Hele eller deler av bussen
- Spenninger og jord
- Spenning ut (flere pinner)
LED som indikerer kort innsatt pr. kontakt
LED som indikerer om hver av spenningene er tilstede
Felles kontakt med alle LED signaler til frontpanel
1 kontakt pr. signalkort til frontpanel
Elektronikk på kortet for å indikere om et kort er satt i eller ikke (Aktiv høy)
Mekanisk støtte for kortene
\ No newline at end of file
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK500_Driver
-- 2014 7 12 21 46 52
-- 2014 7 12 23 24 4
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK510_Mekanisk
-- 2014 7 12 21 47 5
-- 2014 7 12 23 23 56
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK510_Signalbakplan
-- 2014 7 12 21 38 43
-- 2014 7 12 23 23 56
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK511_Blindkort
-- 2014 7 12 21 38 42
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK512_Optisk_Mottaker
-- 2014 7 12 21 38 42
-- 2014 7 12 23 24 4
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK513_Limiter
-- 2014 7 12 21 38 42
-- 2014 7 12 23 24 4
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK514_Interrupter
-- 2014 7 12 21 38 42
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK516_EKSTRAMINUSPSU
-- 2014 7 12 21 38 42
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK517_P5V0MINUSPSU
-- 2014 7 12 21 38 42
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK518_P18VMINUSPSU
-- 2014 7 12 21 38 42
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK519_Spenningsvakt
-- 2014 7 12 21 38 42
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......@@ -14,37 +14,6 @@ Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.all;
Entity TK519_Spenningsvakt Is
port
(
A1 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=A1
A2 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=A2
A3 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=A3
A4 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=A4
A5 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=A5
A6 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=A6
A7 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=A7
A8 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=A8
A9 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=A9
B3 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B3
B4 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B4
B5 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B5
B6 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B6
B7 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B7
B8 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B8
B9 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B9
B10 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B10
B11 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B11
B12 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B12
B13 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B13
B14 : InOut STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=B14
FEIL : Out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=FEIL
INTERRUPT : Out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=INTERRUPT
KORT_INNSATT : Out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=KORT INNSATT
LIMIT : In STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=LIMIT
RESERVELED : Out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=RESERVELED
STATUS : Out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Port|PrimaryId=STATUS
TRIGGER : In STD_LOGIC -- ObjectKind=Port|PrimaryId=TRIGGER
);
attribute MacroCell : boolean;
End TK519_Spenningsvakt;
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK520_GDTMINUSTrafo
-- 2014 7 12 21 38 43
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK525_Kraftforsyning
-- 2014 7 12 21 38 41
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK530_Kraftbakplan
-- 2014 7 12 21 38 41
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK531_Utgangstrinn
-- 2014 7 12 21 47 5
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK532_Utgangskondensator
-- 2014 7 12 21 38 42
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK540_Frontpanel
-- 2014 7 12 21 38 42
-- 2014 7 12 23 24 5
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.10.33625
-- Product Version: 14.3.11.33708
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment