Commit d59ddc37 authored by Øystein Smith's avatar Øystein Smith
Browse files

Begynt å jobbe på kraftbakplanet

parent 98873ec1
To kortkantconnectorer til utgangstrinn
En kortkantconnector til utgangskondensatorbank
mekaninsk støtte til kort
To 4pin connectorer til innsignal
Connector til LEDsignal til frontpanel
Kort innsatt deteksjon
Solid connector eller loddepunkt til 160VDC
Solid connector eller loddepunkt til utgang
\ No newline at end of file
Added Component: Designator=D?(I_LEDC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=D?(I_LEDC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=D?(I_LEDC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=J?(JST_4P)
Added Component: Designator=J?(MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V-LC)
Added Component: Designator=J?(JST_4P)
Added Component: Designator=J?(MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V-LC)
Added Component: Designator=J?(JST_4P)
Added Component: Designator=J?(MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V-LC)
Added Component: Designator=M?(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=M?(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=M?(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=M?(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=M?(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=M?(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=Q?(Micro3)
Added Component: Designator=Q?(SOT95P280X130-3N)
Added Component: Designator=Q?(Micro3)
Added Component: Designator=Q?(SOT95P280X130-3N)
Added Component: Designator=Q?(Micro3)
Added Component: Designator=Q?(SOT95P280X130-3N)
Added Component: Designator=R?(RESC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=R?(RESC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=R?(RESC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=R?(RESC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=R?(RESC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=R?(RESC0603(1608)_N)
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=D?-2
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=D?-2
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=D?-2
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=Q?-2
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=Q?-2
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=Q?-2
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=R?-2
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=R?-2
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=R?-2
Added Net: Name=GND
Added Pin To Net: NetName=KORT_INNSATT Pin=Q?-3
Added Pin To Net: NetName=KORT_INNSATT Pin=Q?-3
Added Pin To Net: NetName=KORT_INNSATT Pin=Q?-3
Added Net: Name=KORT_INNSATT
Added Pin To Net: NetName=NetD?_1 Pin=D?-1
Added Pin To Net: NetName=NetD?_1 Pin=R?-1
Added Net: Name=NetD?_1
Added Pin To Net: NetName=NetJ?_1 Pin=J?-1
Added Net: Name=NetJ?_1
Added Pin To Net: NetName=NetJ?_2 Pin=J?-2
Added Net: Name=NetJ?_2
Added Pin To Net: NetName=NetJ?_3 Pin=J?-3
Added Net: Name=NetJ?_3
Added Pin To Net: NetName=NetJ?_4 Pin=J?-4
Added Net: Name=NetJ?_4
Added Pin To Net: NetName=NetQ?_2 Pin=Q?-2
Added Pin To Net: NetName=NetQ?_2 Pin=R?-2
Added Net: Name=NetQ?_2
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q?-1
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q?-1
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q?-1
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q?-1
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q?-1
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q?-1
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=R?-1
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=R?-1
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=R?-1
Added Net: Name=S0_KI
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=Q?-3
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=Q?-3
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=Q?-3
Added Net: Name=VCC_P5V0
Added Class: Name=TK530_Kraftbakplan
Added Component: Designator=D53000(I_LEDC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=D53001(I_LEDC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=D53002(I_LEDC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=J53000(MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V-LC)
Added Component: Designator=J53001(MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V-LC)
Added Component: Designator=J53002(MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V-LC)
Added Component: Designator=J53003(JST_4P)
Added Component: Designator=J53004(JST_4P)
Added Component: Designator=J53005(JST_4P)
Added Component: Designator=M53000(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=M53001(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=M53002(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=M53003(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=M53004(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=M53005(CardHolder900X1900X84000)
Added Component: Designator=Q53000(SOT95P280X130-3N)
Added Component: Designator=Q53001(SOT95P280X130-3N)
Added Component: Designator=Q53002(SOT95P280X130-3N)
Added Component: Designator=Q53003(Micro3)
Added Component: Designator=Q53004(Micro3)
Added Component: Designator=Q53005(Micro3)
Added Component: Designator=R53000(RESC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=R53001(RESC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=R53002(RESC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=R53003(RESC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=R53004(RESC0603(1608)_N)
Added Component: Designator=R53005(RESC0603(1608)_N)
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=D53000-2
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=D53001-2
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=D53002-2
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q53000-1
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=Q53000-2
Added Pin To Net: NetName=KORT_INNSATT Pin=Q53000-3
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q53001-1
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=Q53001-2
Added Pin To Net: NetName=KORT_INNSATT Pin=Q53001-3
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q53002-1
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=Q53002-2
Added Pin To Net: NetName=KORT_INNSATT Pin=Q53002-3
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q53003-1
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=Q53003-3
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q53004-1
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=Q53004-3
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=Q53005-1
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=Q53005-3
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=R53000-1
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=R53000-2
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=R53001-1
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=R53001-2
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=R53002-1
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=R53002-2
Added Pin To Net: NetName=NetD53000_1 Pin=D53000-1
Added Pin To Net: NetName=NetD53000_1 Pin=R53003-1
Added Net: Name=NetD53000_1
Added Pin To Net: NetName=NetD53001_1 Pin=D53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetD53001_1 Pin=R53004-1
Added Net: Name=NetD53001_1
Added Pin To Net: NetName=NetD53002_1 Pin=D53002-1
Added Pin To Net: NetName=NetD53002_1 Pin=R53005-1
Added Net: Name=NetD53002_1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_D1 Pin=J53003-1
Added Net: Name=NetJ53000_D1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_D2 Pin=J53003-2
Added Net: Name=NetJ53000_D2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_D3 Pin=J53003-3
Added Net: Name=NetJ53000_D3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_D4 Pin=J53003-4
Added Net: Name=NetJ53000_D4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_D1 Pin=J53004-1
Added Net: Name=NetJ53001_D1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_D2 Pin=J53004-2
Added Net: Name=NetJ53001_D2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_D3 Pin=J53004-3
Added Net: Name=NetJ53001_D3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_D4 Pin=J53004-4
Added Net: Name=NetJ53001_D4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_D1 Pin=J53005-1
Added Net: Name=NetJ53002_D1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_D2 Pin=J53005-2
Added Net: Name=NetJ53002_D2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_D3 Pin=J53005-3
Added Net: Name=NetJ53002_D3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_D4 Pin=J53005-4
Added Net: Name=NetJ53002_D4
Added Pin To Net: NetName=NetQ53003_2 Pin=Q53003-2
Added Pin To Net: NetName=NetQ53003_2 Pin=R53003-2
Added Net: Name=NetQ53003_2
Added Pin To Net: NetName=NetQ53004_2 Pin=Q53004-2
Added Pin To Net: NetName=NetQ53004_2 Pin=R53004-2
Added Net: Name=NetQ53004_2
Added Pin To Net: NetName=NetQ53005_2 Pin=Q53005-2
Added Pin To Net: NetName=NetQ53005_2 Pin=R53005-2
Added Net: Name=NetQ53005_2
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component D53000 LED
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component D53001 LED
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component D53002 LED
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component J53000 MPXX-02-16-02
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component J53001 MPXX-02-16-02
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component J53002 MPXX-02-16-02
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component J53003 4PConnector
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component J53004 4PConnector
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component J53005 4PConnector
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component M53000 CardHolder
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component M53001 CardHolder
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component M53002 CardHolder
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component M53003 CardHolder
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component M53004 CardHolder
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component M53005 CardHolder
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component Q53000 TSM2314
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component Q53001 TSM2314
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component Q53002 TSM2314
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component Q53003 IRLML6402
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component Q53004 IRLML6402
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component Q53005 IRLML6402
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component R53000 Resistor2
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component R53001 Resistor2
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component R53002 Resistor2
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component R53003 47R
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component R53004 47R
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component R53005 47R
Change Component Footprint: Designator=D53000 Old Footprint=I_LEDC0603(1608)_N New Footprint=I_LEDC0603(1608)_N
Change Component Footprint: Designator=D53001 Old Footprint=I_LEDC0603(1608)_N New Footprint=I_LEDC0603(1608)_N
Change Component Footprint: Designator=D53002 Old Footprint=I_LEDC0603(1608)_N New Footprint=I_LEDC0603(1608)_N
Change Component Footprint: Designator=R53000 Old Footprint=RESC0603(1608)_N New Footprint=RESC0603(1608)_N
Change Component Footprint: Designator=R53001 Old Footprint=RESC0603(1608)_N New Footprint=RESC0603(1608)_N
Change Component Footprint: Designator=R53002 Old Footprint=RESC0603(1608)_N New Footprint=RESC0603(1608)_N
Change Component Footprint: Designator=R53003 Old Footprint=RESC0603(1608)_N New Footprint=RESC0603(1608)_N
Change Component Footprint: Designator=R53004 Old Footprint=RESC0603(1608)_N New Footprint=RESC0603(1608)_N
Change Component Footprint: Designator=R53005 Old Footprint=RESC0603(1608)_N New Footprint=RESC0603(1608)_N
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Net: Name=NetJ53001_1
Added Component: Designator=J53000(MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V-LC)
Added Component: Designator=J53001(MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V-LC)
Added Component: Designator=J53002(MPSC-02-16-02-7.70-03-L-V-LC)
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53000-5
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53000-6
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53000-7
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53000-8
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=J53000-9
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=J53000-10
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=J53000-11
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=J53000-12
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53000-14
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53000-15
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-1
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-2
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-3
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_1 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53001-5
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53001-6
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53001-7
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53001-8
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=J53001-9
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=J53001-10
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=J53001-11
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=J53001-12
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53001-14
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53001-15
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53002-5
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53002-6
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53002-7
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53002-8
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=J53002-9
Added Pin To Net: NetName=S0_KI Pin=J53002-10
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=J53002-11
Added Pin To Net: NetName=VCC_P5V0 Pin=J53002-12
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53002-14
Added Pin To Net: NetName=GND Pin=J53002-15
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_17 Pin=J53000-17
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_17 Pin=J53003-1
Added Net: Name=NetJ53000_17
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_18 Pin=J53000-18
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_18 Pin=J53003-2
Added Net: Name=NetJ53000_18
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_19 Pin=J53000-19
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_19 Pin=J53003-3
Added Net: Name=NetJ53000_19
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_20 Pin=J53000-20
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_20 Pin=J53003-4
Added Net: Name=NetJ53000_20
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_17 Pin=J53001-17
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_17 Pin=J53004-1
Added Net: Name=NetJ53001_17
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_18 Pin=J53001-18
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_18 Pin=J53004-2
Added Net: Name=NetJ53001_18
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_19 Pin=J53001-19
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_19 Pin=J53004-3
Added Net: Name=NetJ53001_19
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_20 Pin=J53001-20
Added Pin To Net: NetName=NetJ53001_20 Pin=J53004-4
Added Net: Name=NetJ53001_20
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_17 Pin=J53002-17
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_17 Pin=J53005-1
Added Net: Name=NetJ53002_17
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_18 Pin=J53002-18
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_18 Pin=J53005-2
Added Net: Name=NetJ53002_18
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_19 Pin=J53002-19
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_19 Pin=J53005-3
Added Net: Name=NetJ53002_19
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_20 Pin=J53002-20
Added Pin To Net: NetName=NetJ53002_20 Pin=J53005-4
Added Net: Name=NetJ53002_20
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component J53000 MPXX-02-16-02
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component J53001 MPXX-02-16-02
Added Member To Class: ClassName=TK530_Kraftbakplan Member=Component J53002 MPXX-02-16-02
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53000-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53000-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53000-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53000-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53000-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53000-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53001-4
Added Pin To Net: NetName=NetJ53000_4 Pin=J53001-4
Added Net: Name=NetJ53000_4
Removed Pin From Net: NetName=NetQ53003_2 Pin=R53003-2
Removed Pin From Net: NetName=NetQ53004_2 Pin=R53004-2
Added Pin To Net: NetName=NetQ53004_2 Pin=R53003-2
Added Pin To Net: NetName=NetQ53003_2 Pin=R53004-2
Removed Pin From Net: NetName=NetQ53004_2 Pin=R53003-2
Removed Pin From Net: NetName=NetQ53003_2 Pin=R53004-2
Added Pin To Net: NetName=NetQ53003_2 Pin=R53003-2
Added Pin To Net: NetName=NetQ53004_2 Pin=R53004-2
Change Component Designator: Old Designator=D? New Designator=D53000
Change Component Designator: Old Designator=D? New Designator=D53001
Change Component Designator: Old Designator=D? New Designator=D53002
Change Component Designator: Old Designator=J? New Designator=J53000
Change Component Designator: Old Designator=J? New Designator=J53001
Change Component Designator: Old Designator=J? New Designator=J53002
Change Component Designator: Old Designator=J? New Designator=J53003
Change Component Designator: Old Designator=J? New Designator=J53004
Change Component Designator: Old Designator=J? New Designator=J53005
Change Component Designator: Old Designator=M? New Designator=M53000
Change Component Designator: Old Designator=M? New Designator=M53001
Change Component Designator: Old Designator=M? New Designator=M53002
Change Component Designator: Old Designator=M? New Designator=M53003
Change Component Designator: Old Designator=M? New Designator=M53004
Change Component Designator: Old Designator=M? New Designator=M53005
Change Component Designator: Old Designator=Q? New Designator=Q53000
Change Component Designator: Old Designator=Q? New Designator=Q53001
Change Component Designator: Old Designator=Q? New Designator=Q53002
Change Component Designator: Old Designator=Q? New Designator=Q53003
Change Component Designator: Old Designator=Q? New Designator=Q53004
Change Component Designator: Old Designator=Q? New Designator=Q53005
Change Component Designator: Old Designator=R? New Designator=R53000
Change Component Designator: Old Designator=R? New Designator=R53001
Change Component Designator: Old Designator=R? New Designator=R53002
Change Component Designator: Old Designator=R? New Designator=R53003
Change Component Designator: Old Designator=R? New Designator=R53004
Change Component Designator: Old Designator=R? New Designator=R53005
Change Component Designator: Old Designator=J? New Designator=J53000
Change Component Designator: Old Designator=J? New Designator=J53001
Change Component Designator: Old Designator=J? New Designator=J53002
......@@ -39,11 +39,11 @@ PrefsRevisionGUID=
[Document1]
DocumentPath=TK530_Kraftbakplan.SchDoc
AnnotationEnabled=1
AnnotateStartValue=1
AnnotationIndexControlEnabled=0
AnnotateStartValue=53000
AnnotationIndexControlEnabled=1
AnnotateSuffix=
AnnotateScope=All
AnnotateOrder=-1
AnnotateOrder=0
DoLibraryUpdate=1
DoDatabaseUpdate=1
ClassGenCCAutoEnabled=1
......@@ -51,7 +51,7 @@ ClassGenCCAutoRoomEnabled=1
ClassGenNCAutoScope=None
DItemRevisionGUID=
GenerateClassCluster=0
DocumentUniqueId=TTKNVIPL
DocumentUniqueId=BNSPLGEX
[Document2]
DocumentPath=TK530_Kraftbakplan.PcbDoc
......@@ -235,7 +235,7 @@ OutputDefault3=0
[OutputGroup3]
Name=Documentation Outputs
Description=
TargetPrinter=insane
TargetPrinter=Virtual Printer
PrinterOptions=Record=PrinterOptions|Copies=1|Duplex=1|TrueTypeOptions=3|Collate=1|PrintWhat=1
OutputType1=Assembler Source Print
OutputName1=Assembler Source Prints
......@@ -1018,3 +1018,6 @@ ComparisonOptions3=Kind=Rule|MinPercent=75|MinMatch=3|ShowMatch=-1|Confirm=-1|Us
ComparisonOptions4=Kind=Differential Pair|MinPercent=50|MinMatch=1|ShowMatch=0|Confirm=0|UseName=0|InclAllRules=0
ComparisonOptions5=Kind=Code Memory|MinPercent=75|MinMatch=3|ShowMatch=-1|Confirm=-1|UseName=-1|InclAllRules=0
[SmartPDF]
PageOptions=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-3|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4|PaperIndex=9
Record=TopLevelDocument|FileName=TK530_Kraftbakplan.SchDoc
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment