Commit 9ee29d90 authored by Øystein Smith's avatar Øystein Smith
Browse files

Merge branch 'master' of git.omegav.no:Teslakom/Tesla-Driver

Conflicts:
	05_Hardware/TK500_Driver/TK514_Interrupter/TK514_Interrupter.PcbDoc
parents 4171565e 5e800c5f
......@@ -6,3 +6,33 @@
/05_Hardware/TK500_Driver/TK530_Kraftbakplan/Project Logs for TK530_Kraftbakplan
/05_Hardware/TK500_Driver/TK530_Kraftbakplan/__Previews
/05_Hardware/TK500_Driver/OLD_DC-PSU/History/41466500
/05_Hardware/TK500_Driver/OLD_DC-PSU/History
/05_Hardware/TK500_Driver/OLD_DC-PSU/__Previews
/05_Hardware/TK500_Driver/TK513_Limiter/History
/05_Hardware/TK500_Driver/TK512_Optisk_Mottaker/__Previews
/05_Hardware/TK500_Driver/TK513_Limiter/__Previews
/05_Hardware/TK500_Driver/TK514_Interrupter/History
/05_Hardware/TK500_Driver/TK514_Interrupter/__Previews
/05_Hardware/TK500_Driver/TK520_GDT-Trafo/__Previews
/05_Hardware/TK500_Driver/TK531_Utgangstrinn/__Previews
/05_Hardware/TK500_Driver/TK514_Interrupter/Project Logs for TK514_Interrupter
/05_Hardware/TK500_Driver/OLD_DC-PSU/Project Logs for TK511_DC-PSU/*.LOG
/05_Hardware/TK500_Driver/OLD_DC-PSU/ProjectOutputs/*.drc
/05_Hardware/TK500_Driver/OLD_DC-PSU/ProjectOutputs/*.html
/05_Hardware/TK500_Driver/OLD_DC-PSU/*.htm
/05_Hardware/TK500_Driver/TK513_Limiter/*.htm
/05_Hardware/TK500_Driver/TK531_Utgangstrinn/History
/05_Hardware/TK500_Driver/TK531_Utgangstrinn/Project Logs for TK531_Utgangstrinn/*.LOG
/05_Hardware/TK500_Driver/TK520_GDT-Trafo/History
/05_Hardware/TK500_Driver/TK532_Kondensatorkort/History
/05_Hardware/TK500_Driver/TK532_Kondensatorkort/Project Logs for TK532_Kondensatorkort
/05_Hardware/TK500_Driver/History/TK514_Interrupter
/05_Hardware/TK500_Driver/TK511_Blindkort/History
/05_Hardware/TK500_Driver/TK511_Blindkort/Project Logs for TK511_Blindkort
/05_Hardware/TK500_Driver/History/TK511_Blindkort
/05_Hardware/TK500_Driver/TK511_Blindkort/__Previews
/05_Hardware/TK1000_Spolerigg/History
/05_Hardware/TK500_Driver/History
05_Hardware/TK500_Driver/TK502_Frontpanel_LEDs/History/
05_Hardware/TK500_Driver/TK502_Frontpanel_LEDs/__Previews/
......@@ -13,7 +13,7 @@ Kortmatrisefelt:
5 LEDS:
Rd: Kort mangler
Rd: Feil
?: Reserve
?: Knappeled
Rd/Grnn: Status
Knappled: Interrupt
......
......@@ -28,4 +28,6 @@ Felles kontakt med alle LED signaler til frontpanel
Elektronikk på kortet for å indikere om et kort er satt i eller ikke (Aktiv høy)
Mekanisk støtte for kortene
\ No newline at end of file
Mekanisk støtte for kortene
Formfaktor på kortene:
Tillate kjøring av tesla
Stripboard innebygd?
\ No newline at end of file
Lkker mininmert
God nok jording
God nok fremfring av VCC
Nok avkobling p VCC
Silketrykk
Monteringshull
Plassering av konnektorer
Via stitching
Design rules overholdt
Mekanisk kollisjon av komponenter
Stackup
\ No newline at end of file
function signal = generate_squarewave(f, Fs, t)
time = 0:1/Fs:t - 1/Fs;
wave = zeros(1,length(time));
%% generate_squarewave generates square wave from the input.
%
% f - freq
% Fs - Sampling rate
% t - The length of the signal.
time = 0:1/Fs:t - 1/Fs; % vector that holds equally spaced time interval
wave = zeros(1,length(time)); % initialize the wave data vector.
sample_period = 1/Fs;
......
Project Outputs Generation Report
---------------------------------
Start Output Generation At 11:12:04 On 19.05.2015
Output: Export STEP
Type : ExportSTEP
From : Variant [[No Variations]] of PCB Document [TK511_DC-PSU.PcbDoc]
Generated File[TK511_DC-PSU.step]
Files Generated : 1
Documents Printed : 0
Finished Output Generation At 11:12:09 On 19.05.2015
......@@ -28,6 +28,8 @@ PowerPortNamesTakePriority=0
PushECOToAnnotationFile=1
DItemRevisionGUID=
ReportSuppressedErrorsInMessages=0
FSMCodingStyle=eFMSDropDownList_OneProcess
FSMEncodingStyle=eFMSDropDownList_OneHot
OutputPath=ProjectOutputs
LogFolderPath=
ManagedProjectGUID=
......@@ -43,7 +45,7 @@ AnnotateStartValue=1
AnnotationIndexControlEnabled=0
AnnotateSuffix=
AnnotateScope=All
AnnotateOrder=-1
AnnotateOrder=0
DoLibraryUpdate=1
DoDatabaseUpdate=1
ClassGenCCAutoEnabled=0
......@@ -143,131 +145,36 @@ Name=Netlist Outputs
Description=
TargetPrinter=Microsoft XPS Document Writer
PrinterOptions=Record=PrinterOptions|Copies=1|Duplex=1|TrueTypeOptions=3|Collate=1|PrintJobKind=1|PrintWhat=1
OutputType1=CadnetixNetlist
OutputName1=Cadnetix Netlist
OutputType1=PCADNetlist
OutputName1=PCAD Netlist
OutputDocumentPath1=
OutputVariantName1=
OutputDefault1=0
OutputType2=CalayNetlist
OutputName2=Calay Netlist
OutputType2=SIMetrixNetlist
OutputName2=SIMetrix
OutputDocumentPath2=
OutputVariantName2=
OutputDefault2=0
OutputType3=EDIF
OutputName3=EDIF for PCB
OutputType3=SIMPLISNetlist
OutputName3=SIMPLIS
OutputDocumentPath3=
OutputVariantName3=
OutputDefault3=0
OutputType4=EESofNetlist
OutputName4=EESof Netlist
OutputType4=Verilog
OutputName4=Verilog File
OutputDocumentPath4=
OutputVariantName4=
OutputDefault4=0
OutputType5=IntergraphNetlist
OutputName5=Intergraph Netlist
OutputType5=VHDL
OutputName5=VHDL File
OutputDocumentPath5=
OutputVariantName5=
OutputDefault5=0
OutputType6=MentorBoardStationNetlist
OutputName6=Mentor BoardStation Netlist
OutputType6=XSpiceNetlist
OutputName6=XSpice Netlist
OutputDocumentPath6=
OutputVariantName6=
OutputDefault6=0
OutputType7=MultiWire
OutputName7=MultiWire
OutputDocumentPath7=
OutputVariantName7=
OutputDefault7=0
OutputType8=OrCadPCB2Netlist
OutputName8=Orcad/PCB2 Netlist
OutputDocumentPath8=
OutputVariantName8=
OutputDefault8=0
OutputType9=PADSNetlist
OutputName9=PADS ASCII Netlist
OutputDocumentPath9=
OutputVariantName9=
OutputDefault9=0
OutputType10=Pcad
OutputName10=Pcad for PCB
OutputDocumentPath10=
OutputVariantName10=
OutputDefault10=0
OutputType11=PCADNetlist
OutputName11=PCAD Netlist
OutputDocumentPath11=
OutputVariantName11=
OutputDefault11=0
OutputType12=PCADnltNetlist
OutputName12=PCADnlt Netlist
OutputDocumentPath12=
OutputVariantName12=
OutputDefault12=0
OutputType13=Protel2Netlist
OutputName13=Protel2 Netlist
OutputDocumentPath13=
OutputVariantName13=
OutputDefault13=0
OutputType14=ProtelNetlist
OutputName14=Protel
OutputDocumentPath14=
OutputVariantName14=
OutputDefault14=0
OutputType15=RacalNetlist
OutputName15=Racal Netlist
OutputDocumentPath15=
OutputVariantName15=
OutputDefault15=0
OutputType16=RINFNetlist
OutputName16=RINF Netlist
OutputDocumentPath16=
OutputVariantName16=
OutputDefault16=0
OutputType17=SciCardsNetlist
OutputName17=SciCards Netlist
OutputDocumentPath17=
OutputVariantName17=
OutputDefault17=0
OutputType18=SIMetrixNetlist
OutputName18=SIMetrix
OutputDocumentPath18=
OutputVariantName18=
OutputDefault18=0
OutputType19=SIMPLISNetlist
OutputName19=SIMPLIS
OutputDocumentPath19=
OutputVariantName19=
OutputDefault19=0
OutputType20=TangoNetlist
OutputName20=Tango Netlist
OutputDocumentPath20=
OutputVariantName20=
OutputDefault20=0
OutputType21=TelesisNetlist
OutputName21=Telesis Netlist
OutputDocumentPath21=
OutputVariantName21=
OutputDefault21=0
OutputType22=Verilog
OutputName22=Verilog File
OutputDocumentPath22=
OutputVariantName22=
OutputDefault22=0
OutputType23=VHDL
OutputName23=VHDL File
OutputDocumentPath23=
OutputVariantName23=
OutputDefault23=0
OutputType24=WireListNetlist
OutputName24=WireList Netlist
OutputDocumentPath24=
OutputVariantName24=
OutputDefault24=0
OutputType25=XSpiceNetlist
OutputName25=XSpice Netlist
OutputDocumentPath25=
OutputVariantName25=
OutputDefault25=0
[OutputGroup2]
Name=Simulator Outputs
......@@ -321,104 +228,96 @@ OutputDefault4=0
PageOptions4=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType5=Composite
OutputName5=Composite Drawing
OutputDocumentPath5=D:\Ov\Tesla\Utlegg2014\PSU2.PcbDoc
OutputDocumentPath5=Z:\brukere\tesla\Tesla-Driver\05_Hardware\TK500_Driver\OLD_DC-PSU\TK511_DC-PSU.PcbDoc
OutputVariantName5=
OutputDefault5=0
PageOptions5=Record=PageOptions|CenterHorizontal=False|CenterVertical=False|PrintScale=1.00|XCorrection=0.00|YCorrection=0.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=1000|BottomOffset=1000|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=258|PrintQuality=600|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=0|PaperKind=Letter
PageOptions5=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=0.00|YCorrection=0.00|PrintKind=2|BorderSize=5000000|LeftOffset=1000|BottomOffset=1000|Orientation=2|PaperLength=2970|PaperWidth=2100|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=1200|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=0|PaperKind=A4|PaperIndex=9
Configuration5_Name1=OutputConfigurationParameter1
Configuration5_Item1=DesignatorDisplayMode=Physical|PrintArea=DesignExtent|PrintAreaLowerLeftCornerX=0|PrintAreaLowerLeftCornerY=0|PrintAreaUpperRightCornerX=0|PrintAreaUpperRightCornerY=0|Record=PcbPrintView
Configuration5_Name2=OutputConfigurationParameter2
Configuration5_Item2=IncludeBottomLayerComponents=True|IncludeMultiLayerComponents=True|IncludeTopLayerComponents=True|Index=0|Mirror=False|Name=Bottom Layer|PadNumberFontSize=14|Record=PcbPrintOut|ShowHoles=False|ShowPadNets=False|ShowPadNumbers=False|SubstituteFonts=False
Configuration5_Item2=IncludeBottomLayerComponents=True|IncludeMultiLayerComponents=True|IncludeTopLayerComponents=True|IncludeViewports=False|Index=0|Mirror=False|Name=Bottom Layer|PadNumberFontSize=14|Record=PcbPrintOut|ShowHoles=True|ShowPadNets=False|ShowPadNumbers=False|SubstituteFonts=False
Configuration5_Name3=OutputConfigurationParameter3
Configuration5_Item3=CArc=Full|CFill=Full|Comment=Full|Coordinate=Full|CPad=Full|CRegion=Full|CText=Full|CTrack=Full|CVia=Full|DDSymbolKind=0|DDSymbolSize=500000|DDSymbolSortKind=0|Designator=Full|Dimension=Full|DLayer1=TopLayer|DLayer2=BottomLayer|FArc=Full|FFill=Full|FPad=Full|FRegion=Full|FText=Full|FTrack=Full|FVia=Full|Layer=BottomSolder|Polygon=Full|PrintOutIndex=0|Record=PcbPrintLayer
Configuration5_Item3=CArc=Full|CFill=Full|Comment=Full|Coordinate=Full|CPad=Full|CRegion=Full|CText=Full|CTrack=Full|CVia=Full|DDSymbolKind=0|DDSymbolSize=500000|DDSymbolSortKind=0|Designator=Full|Dimension=Full|DLayer1=TopLayer|DLayer2=BottomLayer|FArc=Full|FFill=Full|FPad=Full|FRegion=Full|FText=Full|FTrack=Full|FVia=Full|Layer=BottomLayer|Polygon=Full|PrintOutIndex=0|Record=PcbPrintLayer
Configuration5_Name4=OutputConfigurationParameter4
Configuration5_Item4=CArc=Full|CFill=Full|Comment=Full|Coordinate=Full|CPad=Full|CRegion=Full|CText=Full|CTrack=Full|CVia=Full|DDSymbolKind=0|DDSymbolSize=500000|DDSymbolSortKind=0|Designator=Full|Dimension=Full|DLayer1=TopLayer|DLayer2=BottomLayer|FArc=Full|FFill=Full|FPad=Full|FRegion=Full|FText=Full|FTrack=Full|FVia=Full|Layer=KeepOutLayer|Polygon=Full|PrintOutIndex=0|Record=PcbPrintLayer
Configuration5_Item4=IncludeBottomLayerComponents=True|IncludeMultiLayerComponents=True|IncludeTopLayerComponents=True|IncludeViewports=False|Index=1|Mirror=True|Name=Top Layer|PadNumberFontSize=14|Record=PcbPrintOut|ShowHoles=True|ShowPadNets=False|ShowPadNumbers=False|SubstituteFonts=False
Configuration5_Name5=OutputConfigurationParameter5
Configuration5_Item5=CArc=Full|CFill=Full|Comment=Full|Coordinate=Full|CPad=Full|CRegion=Full|CText=Full|CTrack=Full|CVia=Full|DDSymbolKind=0|DDSymbolSize=500000|DDSymbolSortKind=0|Designator=Full|Dimension=Full|DLayer1=TopLayer|DLayer2=BottomLayer|FArc=Full|FFill=Full|FPad=Full|FRegion=Full|FText=Full|FTrack=Full|FVia=Full|Layer=BottomLayer|Polygon=Full|PrintOutIndex=0|Record=PcbPrintLayer
Configuration5_Name6=OutputConfigurationParameter6
Configuration5_Item6=IncludeBottomLayerComponents=True|IncludeMultiLayerComponents=True|IncludeTopLayerComponents=True|Index=1|Mirror=True|Name=Top Layer|PadNumberFontSize=14|Record=PcbPrintOut|ShowHoles=False|ShowPadNets=False|ShowPadNumbers=False|SubstituteFonts=False
Configuration5_Name7=OutputConfigurationParameter7
Configuration5_Item7=CArc=Full|CFill=Full|Comment=Full|Coordinate=Full|CPad=Full|CRegion=Full|CText=Full|CTrack=Full|CVia=Full|DDSymbolKind=0|DDSymbolSize=500000|DDSymbolSortKind=0|Designator=Full|Dimension=Full|DLayer1=TopLayer|DLayer2=BottomLayer|FArc=Full|FFill=Full|FPad=Full|FRegion=Full|FText=Full|FTrack=Full|FVia=Full|Layer=TopSolder|Polygon=Full|PrintOutIndex=1|Record=PcbPrintLayer
Configuration5_Name8=OutputConfigurationParameter8
Configuration5_Item8=CArc=Full|CFill=Full|Comment=Full|Coordinate=Full|CPad=Full|CRegion=Full|CText=Full|CTrack=Full|CVia=Full|DDSymbolKind=0|DDSymbolSize=500000|DDSymbolSortKind=0|Designator=Full|Dimension=Full|DLayer1=TopLayer|DLayer2=BottomLayer|FArc=Full|FFill=Full|FPad=Full|FRegion=Full|FText=Full|FTrack=Full|FVia=Full|Layer=TopLayer|Polygon=Full|PrintOutIndex=1|Record=PcbPrintLayer
Configuration5_Name9=OutputConfigurationParameter9
Configuration5_Item9=CArc=Full|CFill=Full|Comment=Full|Coordinate=Full|CPad=Full|CRegion=Full|CText=Full|CTrack=Full|CVia=Full|DDSymbolKind=0|DDSymbolSize=500000|DDSymbolSortKind=0|Designator=Full|Dimension=Full|DLayer1=TopLayer|DLayer2=BottomLayer|FArc=Full|FFill=Full|FPad=Full|FRegion=Full|FText=Full|FTrack=Full|FVia=Full|Layer=BottomOverlay|Polygon=Full|PrintOutIndex=1|Record=PcbPrintLayer
OutputType6=Logic Analyser Print
OutputName6=Logic Analyser Prints
Configuration5_Item5=CArc=Full|CFill=Full|Comment=Full|Coordinate=Full|CPad=Full|CRegion=Full|CText=Full|CTrack=Full|CVia=Full|DDSymbolKind=0|DDSymbolSize=500000|DDSymbolSortKind=0|Designator=Full|Dimension=Full|DLayer1=TopLayer|DLayer2=BottomLayer|FArc=Full|FFill=Full|FPad=Full|FRegion=Full|FText=Full|FTrack=Full|FVia=Full|Layer=TopLayer|Polygon=Full|PrintOutIndex=1|Record=PcbPrintLayer
OutputType6=OpenBus Print
OutputName6=OpenBus Prints
OutputDocumentPath6=
OutputVariantName6=
OutputDefault6=0
PageOptions6=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType7=OpenBus Print
OutputName7=OpenBus Prints
OutputType7=PCB 3D Print
OutputName7=PCB 3D Print
OutputDocumentPath7=
OutputVariantName7=
OutputVariantName7=[No Variations]
OutputDefault7=0
PageOptions7=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType8=PCB 3D Print
OutputName8=PCB 3D Print
OutputType8=PCB 3D Video
OutputName8=PCB 3D Video
OutputDocumentPath8=
OutputVariantName8=[No Variations]
OutputDefault8=0
PageOptions8=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType9=PCB 3D Video
OutputName9=PCB 3D Video
OutputType9=PCB Print
OutputName9=PCB Prints
OutputDocumentPath9=
OutputVariantName9=[No Variations]
OutputVariantName9=
OutputDefault9=0
PageOptions9=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType10=PCB Print
OutputName10=PCB Prints
OutputType10=PCBLIB Print
OutputName10=PCBLIB Prints
OutputDocumentPath10=
OutputVariantName10=
OutputDefault10=0
PageOptions10=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType11=PCBLIB Print
OutputName11=PCBLIB Prints
OutputType11=Report Print
OutputName11=Report Prints
OutputDocumentPath11=
OutputVariantName11=
OutputDefault11=0
PageOptions11=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType12=Report Print
OutputName12=Report Prints
OutputType12=Schematic Print
OutputName12=Schematic Prints
OutputDocumentPath12=
OutputVariantName12=
OutputDefault12=0
PageOptions12=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType13=Schematic Print
OutputName13=Schematic Prints
OutputType13=SimView Print
OutputName13=SimView Prints
OutputDocumentPath13=
OutputVariantName13=
OutputDefault13=0
PageOptions13=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType14=SimView Print
OutputName14=SimView Prints
OutputType14=VHDL Print
OutputName14=VHDL Prints
OutputDocumentPath14=
OutputVariantName14=
OutputDefault14=0
PageOptions14=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType15=VHDL Print
OutputName15=VHDL Prints
OutputType15=Wave Print
OutputName15=Wave Prints
OutputDocumentPath15=
OutputVariantName15=
OutputDefault15=0
PageOptions15=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType16=Wave Print
OutputName16=Wave Prints
OutputType16=WaveSim Print
OutputName16=WaveSim Prints
OutputDocumentPath16=
OutputVariantName16=
OutputDefault16=0
PageOptions16=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType17=WaveSim Print
OutputName17=WaveSim Prints
OutputType17=FSM Print
OutputName17=FSM Prints
OutputDocumentPath17=
OutputVariantName17=
OutputDefault17=0
PageOptions17=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-4|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4
OutputType18=FSM Print
OutputName18=FSM Prints
PageOptions17=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-3|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4|PaperIndex=9
OutputType18=PDF3D
OutputName18=PDF3D
OutputDocumentPath18=
OutputVariantName18=
OutputVariantName18=[No Variations]
OutputDefault18=0
PageOptions18=Record=PageOptions|CenterHorizontal=True|CenterVertical=True|PrintScale=1.00|XCorrection=1.00|YCorrection=1.00|PrintKind=1|BorderSize=5000000|LeftOffset=0|BottomOffset=0|Orientation=2|PaperLength=1000|PaperWidth=1000|Scale=100|PaperSource=7|PrintQuality=-3|MediaType=1|DitherType=10|PrintScaleMode=1|PaperKind=A4|PaperIndex=9
......@@ -766,6 +665,11 @@ OutputName5=Environment configuration compliance check
OutputDocumentPath5=
OutputVariantName5=
OutputDefault5=0
OutputType6=Component states check
OutputName6=Vault's components states check
OutputDocumentPath6=
OutputVariantName6=
OutputDefault6=0
[OutputGroup9]
Name=Export Outputs
......@@ -872,6 +776,8 @@ Type75=1
Type76=1
Type77=1
Type78=1
Type79=1
Type80=1
[Difference Levels]
Type1=1
......@@ -917,6 +823,8 @@ Type40=1
Type41=1
Type42=1
Type43=1
Type44=0
Type45=1
[Electrical Rules Check]
Type1=1
......@@ -1029,6 +937,7 @@ Type107=2
Type108=2
Type109=1
Type110=0
Type111=1
[ERC Connection Matrix]
L1=NNNNNNNNNNNWNNNWW
......@@ -1067,6 +976,7 @@ NetClassAutoBusEnabled=1
NetClassAutoCompEnabled=0
NetClassAutoNamedHarnessEnabled=0
NetClassManualEnabled=1
NetClassSeparateForBusSections=0
[LibraryUpdateOptions]
SelectedOnly=0
......
------------------------------------------------------------
-- VHDL TK500_Driver
-- 2014 7 12 23 24 4
-- 2016 2 11 17 57 59
-- Created By "DXP VHDL Generator"
-- "Copyright (c) 2002-2014 Altium Limited"
-- Product Version: 14.3.11.33708
-- Product Version: 16.0.6.282
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
......@@ -24,12 +24,18 @@ Architecture Structure Of TK500_Driver Is
Component TK510_Signalbakplan -- ObjectKind=Sheet Symbol|PrimaryId=TK510
port
(
AC_S6 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S6
AC_S6_IN : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S6_IN
AC_S7 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S7
AC_S7_IN : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S7_IN
AC_S8 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S8
AC_S8_IN : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S8_IN
AC_S6_L1 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S6.L1
AC_S6_L2 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S6.L2
AC_S6_IN_L1 : in STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S6_IN.L1
AC_S6_IN_L2 : in STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S6_IN.L2
AC_S7_L1 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S7.L1
AC_S7_L2 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S7.L2
AC_S7_IN_L1 : in STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S7_IN.L1
AC_S7_IN_L2 : in STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S7_IN.L2
AC_S8_L1 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S8.L1
AC_S8_L2 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S8.L2
AC_S8_IN_L1 : in STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S8_IN.L1
AC_S8_IN_L2 : in STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AC_S8_IN.L2
AUX1_SLOT0 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AUX1_SLOT0
AUX1_SLOT1 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AUX1_SLOT1
AUX1_SLOT2 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK510_Signalbakplan.SchDoc-AUX1_SLOT2
......@@ -133,7 +139,8 @@ Architecture Structure Of TK500_Driver Is
Component TK516_EKSTRAMINUSPSU -- ObjectKind=Sheet Symbol|PrimaryId=TK516
port
(
AC : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK516_EKSTRA-PSU.SchDoc-AC
AC_L1 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK516_EKSTRA-PSU.SchDoc-AC.L1
AC_L2 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK516_EKSTRA-PSU.SchDoc-AC.L2
BUS : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK516_EKSTRA-PSU.SchDoc-BUS
EKSTRA : out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK516_EKSTRA-PSU.SchDoc-EKSTRA
KORT_INNSATT : out STD_LOGIC -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK516_EKSTRA-PSU.SchDoc-KORT_INNSATT
......@@ -143,7 +150,8 @@ Architecture Structure Of TK500_Driver Is
Component TK517_P5V0MINUSPSU -- ObjectKind=Sheet Symbol|PrimaryId=TK517
port
(
AC : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK517_P5V0-PSU.SchDoc-AC
AC_L1 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK517_P5V0-PSU.SchDoc-AC.L1
AC_L2 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK517_P5V0-PSU.SchDoc-AC.L2
BUS : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK517_P5V0-PSU.SchDoc-BUS
KORT_INNSATT : out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK517_P5V0-PSU.SchDoc-KORT_INNSATT
P5V0 : out STD_LOGIC -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK517_P5V0-PSU.SchDoc-P5V0
......@@ -153,7 +161,8 @@ Architecture Structure Of TK500_Driver Is
Component TK518_P18VMINUSPSU -- ObjectKind=Sheet Symbol|PrimaryId=TK518
port
(
AC : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK518_P18V-PSU.SchDoc-AC
AC_L1 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK518_P18V-PSU.SchDoc-AC.L1
AC_L2 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK518_P18V-PSU.SchDoc-AC.L2
BUS : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK518_P18V-PSU.SchDoc-BUS
KORT_INNSATT : out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK518_P18V-PSU.SchDoc-KORT_INNSATT
P18V : out STD_LOGIC -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK518_P18V-PSU.SchDoc-P18V
......@@ -185,11 +194,16 @@ Architecture Structure Of TK500_Driver Is
Component TK525_Kraftforsyning -- ObjectKind=Sheet Symbol|PrimaryId=TK525
port
(
AC_S6 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S6
AC_S7 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S7
AC_S8 : inout STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S8
GND_HV : out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-GND_HV
P160V : out STD_LOGIC -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-P160V
AC_S6_L1 : out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S6.L1
AC_S6_L2 : out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S6.L2
AC_S7_L1 : out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S7.L1
AC_S7_L2 : out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S7.L2
AC_S8_L1 : out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S8.L1
AC_S8_L2 : out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S8.L2
GND_HV : out STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-GND_HV
L1_230VAC : in STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-L1_230VAC
L2_230VAC : in STD_LOGIC; -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-L2_230VAC
P160V : out STD_LOGIC -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-P160V
);
End Component;
......@@ -277,15 +291,18 @@ Architecture Structure Of TK500_Driver Is
Signal PinSignal_TK514_FRONT_IO : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=FRONT_IO_SLOT3
Signal PinSignal_TK514_FRONT_LEDS : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=FRONT_LEDS_SLOT3
Signal PinSignal_TK514_KORT_INNSATT : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=KI_SLOT3
Signal PinSignal_TK516_AC : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S6
Signal PinSignal_TK516_AC_L1 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S6.L1
Signal PinSignal_TK516_AC_L2 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S6.L2
Signal PinSignal_TK516_BUS : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=BUS_SLOT6
Signal PinSignal_TK516_EKSTRA : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=EKSTRA
Signal PinSignal_TK516_KORT_INNSATT : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=KI_SLOT6
Signal PinSignal_TK517_AC : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S7
Signal PinSignal_TK517_AC_L1 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S7.L1
Signal PinSignal_TK517_AC_L2 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S7.L2
Signal PinSignal_TK517_BUS : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=BUS_SLOT7
Signal PinSignal_TK517_KORT_INNSATT : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=KI_SLOT7
Signal PinSignal_TK517_P5V0 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=P5V0
Signal PinSignal_TK518_AC : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S8
Signal PinSignal_TK518_AC_L1 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S8.L1
Signal PinSignal_TK518_AC_L2 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S8.L2
Signal PinSignal_TK518_BUS : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=BUS_SLOT8
Signal PinSignal_TK518_KORT_INNSATT : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=KI_SLOT8
Signal PinSignal_TK518_P18V : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=P18V
......@@ -297,9 +314,12 @@ Architecture Structure Of TK500_Driver Is
Signal PinSignal_TK519_KORT_INNSATT : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=KI_SLOT0
Signal PinSignal_TK520_GATE_DRIVE_1 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=GATE DRIVE 1
Signal PinSignal_TK520_GATE_DRIVE_2 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=GATE DRIVE 2
Signal PinSignal_TK525_AC_S6 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S6_IN
Signal PinSignal_TK525_AC_S7 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S7_IN
Signal PinSignal_TK525_AC_S8 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S8_IN
Signal PinSignal_TK525_AC_S6_L1 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S6_IN.L1
Signal PinSignal_TK525_AC_S6_L2 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S6_IN.L2
Signal PinSignal_TK525_AC_S7_L1 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S7_IN.L1
Signal PinSignal_TK525_AC_S7_L2 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S7_IN.L2
Signal PinSignal_TK525_AC_S8_L1 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S8_IN.L1
Signal PinSignal_TK525_AC_S8_L2 : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=AC_S8_IN.L2
Signal PinSignal_TK525_GND_HV : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=GND_HV
Signal PinSignal_TK525_P160V : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=P160V
Signal PinSignal_TK530_COUT : STD_LOGIC; -- ObjectKind=Net|PrimaryId=COUT
......@@ -368,11 +388,14 @@ Begin
TK525 : TK525_Kraftforsyning -- ObjectKind=Sheet Symbol|PrimaryId=TK525
Port Map
(
AC_S6 => PinSignal_TK525_AC_S6, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S6
AC_S7 => PinSignal_TK525_AC_S7, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S7
AC_S8 => PinSignal_TK525_AC_S8, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S8
GND_HV => PinSignal_TK525_GND_HV, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-GND_HV
P160V => PinSignal_TK525_P160V -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-P160V
AC_S6_L1 => PinSignal_TK525_AC_S6_L1, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S6.L1
AC_S6_L2 => PinSignal_TK525_AC_S6_L2, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S6.L2
AC_S7_L1 => PinSignal_TK525_AC_S7_L1, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S7.L1
AC_S7_L2 => PinSignal_TK525_AC_S7_L2, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S7.L2
AC_S8_L1 => PinSignal_TK525_AC_S8_L1, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S8.L1
AC_S8_L2 => PinSignal_TK525_AC_S8_L2, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-AC_S8.L2
GND_HV => PinSignal_TK525_GND_HV, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-GND_HV
P160V => PinSignal_TK525_P160V -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK525_Kraftforsyning.SchDoc-P160V
);
TK520 : TK520_GDTMINUSTrafo -- ObjectKind=Sheet Symbol|PrimaryId=TK520
......@@ -398,7 +421,8 @@ Begin
TK518 : TK518_P18VMINUSPSU -- ObjectKind=Sheet Symbol|PrimaryId=TK518
Port Map
(
AC => PinSignal_TK518_AC, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK518_P18V-PSU.SchDoc-AC
AC_L1 => PinSignal_TK518_AC_L1, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK518_P18V-PSU.SchDoc-AC.L1
AC_L2 => PinSignal_TK518_AC_L2, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK518_P18V-PSU.SchDoc-AC.L2
BUS => PinSignal_TK518_BUS, -- ObjectKind=Sheet Entry|PrimaryId=TK518_P18V-PSU.SchDoc-BUS